Behöver du säkra behörigheten?

Det finns många kurser till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ett ämne utan rätt behörighet i grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen.

»»» Läs vidare [Skolverket]