Tester leder till lärande

Tester prövar inte bara kunskaper. De gör också att man minns bättre och kan vara ett verktyg för inlärning, enligt Veit Kubiks avhandling.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]