Ogenomtänkta reformer ökar bristen på lärare

En av oss som skriver den här artikeln har nu fyra vakanta tjänster som inte kan fyllas. Dessa lärare finns helt enkelt inte. I glesbygden får vi genom den akuta lärarbristen i vissa ämnen kombinerat med effekter av legitimations- och förste-lärarreformerna allt svårare att rekrytera de lärare vi behöver.

»»» Läs vidare [Dagens Samhälle]