Kunskap i en ond spiral

Regeringens satsningar på högskolan är fel recept för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vad som behövs är undervisning i världsklass, inte fler utbildningsplatser, menar professorerna Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund

»»» Läs vidare [Dagens Nyheter]