Kosmologen Max Tegmark får KTH:s stora pris

Det är fysikern och kosmologen Max Tegmark som får KTH:s stora pris 2015. Svensken, som numera är bosatt i USA och professor i fysik på MIT, går i fotspåren efter populärvetenskapliga portalfigurer inom astrofysik som Carl Sagan och Neil de Grasse Tyson.

»»» Läs vidare [My News Desk]