Kan matte få eleverna att fungera bättre socialt?

Förbättrade verktyg för lärarna i deras undervisning. Bättre forskning när forskare och lärare arbetar tätt tillsammans. Det är några av ingredienserna i den stora satsningen som Norrköpings och Linköpings kommuner gör tillsammans med Linköpings universitet för att förbättra matematikundervisningen i grundskolan och på gymnasiet.

»»» Läs vidare [Linköpings Universitet]