Forskning för och med lärare

Matematiklärare i Linköping och Norrköping deltar i ett forskningsprojekt där de själva initierar frågeställningarna.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]