”Eleverna behöver lära sig hantera datorn i skolan”

På DN Debatt (16/4) skriver gymnasieläraren Håkan Danielsson om hur datorer bör slängas ut ur svenska klassrum. Han menar att användningen av datorer gör eleverna okoncentrerade och att de är sämre arbetsredskap än analoga varianter och att eleverna därmed lär sig mindre.

Jag håller inte med, skriver matematikläraren Sabine Louvet.

»»» Läs vidare [Dagens Nyheter]