De nationella proven blir digitala 2018

Regeringen ska göra en översyn av de nationella proven. En genomgripande digitalisering av proven ska vara klar 2018.

»»» Läs vidare [Altinget]