Bara en av fem nyanlända får godkänt i nian: Ett misslyckande

Endast en femtedel av de elever som bott i Sverige i max fyra år går ut nionde klass med godkänt betyg i alla ämnen, enligt siffror från Skolverket.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]