Varför överskattar vi matematik i den svenska skolan?

Den 28 mars bänkar sig runt 60 000 svenska utbildningssökande för att skriva högskoleprovet. Under sju timmar kommer de att svara på 160 frågor. 80 av de frågorna består av matematik eller “logiskt tänkande”.
Och det är ju bra… om majoriteten av alla studerande hade användning för de kunskaperna i livet efter studietiden.

»»» Läs vidare [Nyheter 24]