Slöjd + kod = sant i Finland

Programmering blir en del av slöjden i den finländska läroplanen nästa år. Men i Sverige har liknande förslag mötts med stark kritik.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]