Skolan särskilt olämplig för ”sunt förnuft-reformer”

För att komma till rätta med att var tredje elev i gymnasiets yrkesprogram hoppade av utbildningen bestämde sig Jan Björklund för att dra ner på de teoretiska ämnena och därmed slopa den automatiska högskolebehörigheten.
Och efter att första kullen elever nu gått igenom Björklunds yrkesgymnasium står det klart att avhoppen ligger kvar på exakt samma höga nivåer som tidigare.

»»» Läs vidare [Dagens Arena]