Ser inte gruppen för alla barn

Förskolan har av tradition varit en social arena där barngruppen stått i centrum, där lärandet tillsammans och gruppdeltagandet varit det viktigaste.

Men idag ser vi hur det individualiserande synsättet vinner mark även i förskolan, säger professor Ingrid Pramling Samuelsson.

»»» Läs vidare [Göteborgs Universitet]