Riksdagen vill ha mer matematik

En timme mer matematik i veckan i högstadiet vill riksdagen ha från hösten 2016. I ett tillkännagivande till regeringen framhåller riksdagen att införandet av fler matematiklektioner i högstadiet bör prioriteras.

»»» Läs vidare [Aftonbladet]