Om nätstöd för skolans lärare

Varför skulle det vara ett problem att skolans lärare söker information om forskning via nätet och sociala medier? skriver Ann-Marie Pendrill, professor och föreståndare vid Nationellt resurscentrum för fysik.

»»» Läs vidare [Lunds Universitets Magasin]