OECD-rapport: ”Svenska lärare saknar karriärsystem”

I en OECD-rapport som publiceras den 29 april pekas bristen på karriärsystem för lärare ut som ett av den svenska skolans största problem.

”Man bygger inte bort problemen med lönestegar. Vi måste utbilda bättre lärare”, säger lektor Carl Bennet vid Göteborgs universitet.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]