Nytt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk

Nu finns ett rykande färskt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk att läsa.

NOMAD är den enda Nordiska matematikdidaktiska forskningstidskriften och har som syfte att främja nordisk forskning i matematikdidaktik.

Detta nummer av NOMAD innehåller 4 artiklar.

Uncommon vocabulary in mathematical tasks in relation to demand of reading ability and solution frequency
Anneli Dyrvold, Ewa Bergqvist and Magnus Österholm

Systemic functional linguistics as a methodological tool in mathematics education research
Andreas Ebbelind and Cecilia Segerby

Disciplined by tests
Gunnar Sjöberg and Eva Silfver, Anette Bagger

Lektionsstudier i dansk læreruddannelse
Charlotte Krog Skott og Camilla Hellsten Østergaard

»»» Läs vidare på NOMADs webbsida.