När matematikerna blir de nya kulturarbetarna

Genom att utforska enorma mängder data kan så kal­lade data scien­tists förutspå våra be­teenden. När ­dataanalysen nu gör sitt intåg i kultur­världen uppstår ­frågan om det kreativa geniets roll är hotad.

»»» Läs vidare [Dagens Nyheter]