Naivt att sätta allt hopp till vetenskapen

Det finns stora problem med föreställningen om en skola på vetenskaplig grund. Kunskapen är ofta ideologiskt färgad och det är svårt att göra studier som visar något entydigt och generaliserbart, skriver professor Mats Alvesson.
»»» Läs vidare [Pedagogiska magasinet]