Mer matte på högstadiet

Utbildningsutskottet föreslår att högstadieelever ska få en extra mattelektion i veckan. Debatt nästa vecka.
Förslaget kommer att debatteras i riksdagen torsdagen den 12 mars. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag som gör det möjligt för elever i årskurs 7-9 att en undervisningstimme mer i matematik per vecka.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]