Meningslös matte fördärvar ungas liv

Det finns meningsfull mattekunskap och meningslös. Meningsfull är den mattekunskap som eleverna får användning av. Meningslös är den mattekunskap som eleverna aldrig får användning av.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]