Hur blir lyftet långsiktigt?

Vid årsskiftet nådde vi halvtid i Matematiklyftet. På Skolverkets hemsida står det att 12 800 lärare deltog under det första läsåret. Just nu arbetar 14 000 lärare med modulerna.

»»» Läs vidare [Origo]