Finska läromedel stöttar läraren

Finska matematikläromedel är en resurs för lärarna när det gäller att planera, genomföra och förnya sin undervisning. Och skiljer sig en hel del från de läromedel som traditionellt producerats i Sverige.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]