Elever får välja bort högskolebehörighet på yrkesprogram

Regeringen öppnar nu för att elever på yrkesprogram i gymnasiet ska få välja bort högskolebehörighet, i direktiven till en utredning om förändringar av gymnasiet.

»»» Läs vidare [Sveriges Radio]