Den kritiska blicken får skolan att växa

För fem år sedan var elevresultaten katastrofalt låga på Strövelstorps skola utanför Ängelholm. Något måste göras. Kommunen valde då att pröva kompetensutvecklingen modellskolan, där all personal integrerar forskning med egen praktik.

»»» Läs vidare [Pedagogiska magasinet]