Bättre styrning ska ge bättre resultat

Svenska resultat i internationella skolundersökningar har sjunkit under 2000-talet, inte minst i ämnet matematik. För att ändra på det har ett åttiotal kommuner försökt förbättra matematikundervisningen, bland annat genom att lyssna på dem som arbetar i skolan.

»»» Läs vidare [SVT]