Teori kopplat till vardag svårt för elever

Svenska elever har svårt att förstå provfrågorna i naturvetenskap i PISA, särskilt då abstrakta frågor kombineras med vardagliga exempel. Det visar en ny avhandling som granskat PISA-mätningen utifrån elevernas uppfattning.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter] samt [Malmö Universitet]