“Skolmatten är för lätt”

Sex tonårskillar sitter sida vid sida och flyttar små gula plastkoner mellan tre rutor, ivrigt diskuterande. Matematik och problemlösning. Det är de två anledningarna till att ett gäng högstadie- och gymnasieelever var tredje tisdagseftermiddag träffas på Lugnetgymnasiet.

Jag sökte utmaningar, därför började jag här, säger Otto Skogman.

»»» Läs vidare [DT]

Läs även om Matematikklubben med utmaningar för grundskoleelever:
I vår får ett 40-tal ungdomar på mellan- och högstadiet möjlighet att fördjupa sina kunskaper i matematik genom Matematikklubben, ett samarbete mellan Älvkullegymnasiet och Karlstads universitet.

»»» Läs vidare [Karlstads Universitet]