Satsning på att utbilda mattelärare

Karlstad universitet utökar antalet platser på Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Sökande som läst matematik, naturvetenskap och teknik prioriteras för att svara upp mot lärarbristen.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]