Nytt dataspråk gir kvickere simuleringer

Når forskere skal etterligne prosesser i en større eller mindre del av virkeligheten, må de bruke simulatorer eller etterligningsmodeller. For å få modellene til å gjøre det de skal, må det ligge en programkode bak. Programmering er tidkrevende, og det kan ta mange år å lage en enkelt simulator. Dette arbeidet vil forskere nå forenkle.

Vi har laget et språk som ligner mye på matematikkens språk, forteller André Brodtkorb ved Sintef.

»»» Läs vidare [Forskning.no]