Matematiklyftet lyfter förskolans verksamhet

Nu påbörjar Landskrona stads utbildningsförvaltning utbildnings-satsningen ”Matematiklyftet i förskolan”. Matematiklyftet i förskolan är en del av en unik satsning på fortbildning som riktar sig till personal i förskolan.

»»» Läs vidare [News Cision]