Ma/Nv-Biennette

Den 31 januari 2015 genomför Stockholms universitetet konferensen Ma/Nv-biennetten för tredje gången.

Det är en konferens för lärare i förskolan till gymnasiet. Här erbjuder universitet lärare från förskolan till gymnasiet att ta del av relevant forskning och få uppslag till undervisningen i matematik, teknik och naturvetenskap.

»»» Läs vidare [Kemivärlden]