Låt eleverna ta eget ansvar

Hittills har man från politiskt håll kommit med få förslag som berör annat än rent organisatoriska åtgärder för skolan; mindre klasser när betyg ska ges, läxor eller inte.

Enligt vår mening är det viktigare att diskutera hur betygen sätts och hur läxorna ges, skriver Marcus Nilsson, prefekt för Institutionen för matematik och Torsten Lindström, professor i matematik.

»»» Läs vidare [Smålandsposten]