Kängurutävlingen 2015 – dags för anmälan!

Nu pågår förberedelserna för Kängurutävlingen 2015. Första tävlingsdag är i år 19 mars. Det går alltså bra att göra tävlingen under den följande veckan, men inte före den 19.

Vi har till 2015 års tävling gjort några förändringar i de tävlingsklasser man kan anmäla sig till. Det innebär att följande tävlingsklasser finns:

Milou för förskoleklass till åk 2
Ecolier för åk 3 – 4
Benjamin för åk 5 – 7
Cadet för åk 8 – 9, gymnasiets kurs 1
Junior för gymnasiets kurs 2 – 3
Student för gymnasiets kurs 4 – 5

»»» Anmäl nu!

I väntan på nästa års tävling föreslår vi att ni arbetar med gamla tävlingsproblem, som finns i spalten till vänster på Kängurusidan. Pröva gärna problem från flera olika tävlingsklasser. Förslag för undervisningen finns också, i dokumentet “Arbeta vidare med”.