Forskare drar publik till Tibble Gymnasium

I höstas startade Tibble Gymnasium en serie öppna föreläsningar och publiken strömmade till. Den 22 januari är nästa tillfälle att få gratis kunskap och inspiration i Täby. Då bjuder två disputerade forskare på en kväll med matematik och historia, som täcker in både Simpsons och medeltida bödlar.

»»» Läs vidare [News Cision]