”Det är i justeringen av siffrorna som opinionen kommer fram”

Nya metoder behövs. Svarsfrekvensen i klassiska opinionsundersökningar är snart så låg att den inte säger någonting om den allmänna opinionen. I stället är det i efterbearbetningen som speglingen av opinionen skapas.

»»» Läs vidare [Dagens Nyheter]