De kan förklara problemet

Maria Asplund har alltid förmågorna och kunskapskraven i matte i fokus. Mycket av arbetet sker i grupper, bland annat med en matteblogg. Den är ett verktyg för att visa vad man kan.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]