Viktigt att tidigt identifiera lässvårigheter och brister i hörförståelse

I en avhandling visar Maria Levlin hur elever med lässvårigheter i årskurs 2 ofta har svårigheter även med hörförståelse. Studien visar i sin tur hur dessa lässvårigheter och brist på hörförståelse förutsäger skolresultaten i nationella proven i åk 3.

»»» Läs vidare [Forskning.se]