Vad gör en förstelärare egentligen?

De får lönetillägg och en titel som utmanar. Och ett av verktygen de arbetar med är något så ovanligt i skolans värld som “tid till eftertanke”.

»»» Läs vidare [Hela Hälsingland]