Tydlig brist på sjuksköterskor och pedagoger

Sjuksköterskebristen fortsätter, liksom bristen på förskollärare, speciallärare, fritidspedagoger och lärare i matematik och NO. I år rapporterar arbetsgivarna att det även saknas tandsköterske-utbildade och lärare för grundskolans tidiga år.

»»» Läs vidare [Statistiska Centralbyrån]

»»» Det här är också ett internationellt problem [Gulfnews]