Testbaserad inlärning är en bra pedagogisk metod som stärker minnet

Avhandlingen består av tre studier som sammantaget visar att testbaserat lärande är en gynnsam pedagogisk metod som främjar hållbart lärande. Två av studierna genomfördes i autentiska miljöer där man använde aktuell kurslitteratur, i olika åldersgrupper och med olika material vilket ger en god vetenskaplig grund för användandet av testbaserat lärande i klassrummet.
»»» Läs vidare [Umeå universitet]