Svenska elever förbättrar betygen – men inte kunskaperna

Svenska skolelever får bättre betyg – samtidigt som deras kunskaper försämras. Det visade skolforskaren Jonas Vlachos på ett seminarium i Norrköping.

Det tycks inte finnas någon koppling mellan vad eleverna lär sig i kärnämnen och de betyg de får, sade han.

Jonas Vlachos är nationalekonom vid Stockholms universitet och har har forskat kring effekterna av privata skolors inträde inom utbildning på högstadiet och gymnasiet.

»»» Läs vidare [NT.se]