Stolt yrkeskår i dåliga lokaler

De flesta fritidshem är inhysta i klassrum. I extremfall får barnen inte ens använda stolarna. Paradoxalt nog tycker ändå pedagogerna att lärmiljön är god, visar en studie.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]