Stöd till barn med särskilda behov i skolan

Sofia Damm [KD] har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd får tillgång till extraresurser kopplade till undervisningen, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin.

Regeringen ställer sig positiv till obligatoriska bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik för årskurs 1 i grundskolan. De obligatoriska bedömningsstöden ger lärare ett forskningsbaserat stöd i arbetet med att följa upp elevernas kunskapsutveckling i syfte att tidigt identifiera elever som behöver stöd eller särskilt stöd.

»»» Läs hela svaret [Sveriges Riksdag]