Satsningar ökar klyftan inom skolan

Med statliga pengar till skolan ska kvaliteten höjas. Men det är skolor med låga kunskapsresultat som i lägst utsträckning tagit del av de statliga bidragen. Det visar en ny granskning som Riksrevisionen idag överlämnar till regeringen. Därmed riskerar statsbidragen att försämra likvärdigheten i skolan ytterligare, slår myndigheten fast.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]

»»» Ladda ned rapporten [RiR 2014:25]