Matte på väg att lyfta

Sedan Matematiklyftet infördes har ämnet blivit roligare för både elever och lärare på Hällaskolan. Dessutom verkar det som satsningen är på väg att ge högre betyg.

»»» Läs vidare [MVT.se]