Lärares samtal gynnar matten

Elever med svårigheter i matematik gynnas av att få problemet belyst från olika håll. Detta kan ske genom kollegialt lärande, visar en studie vid Stockholms universitet.

Studien bygger på intervjuer med åtta lärare som använt sig av modellen Lesson- och Learning studies i matematikundervisningen.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]

»»» “En kompetensutveckling som går på djupet” [Stockholms Universitet]