Grundskolan avgörande för framtidens teknik

För Teknikföretagens medlemsföretag är tillgången till kompetent arbetskraft en avgörande fråga. Det behövs ett utbildningssystem som tillhandahåller god utbildning med ett innehåll som överensstämmer med dagens behov, men också i en riktning mot framtiden. Och det måste börja redan i grundskolan.

»»» Läs vidare [Teknikföretagen]