Därför har förskolan surfplattor

Femåringarna Elian och Lilly är på förskolan och släcker bränder. Spelet de jobbar med tränar mängdberäkning och logiskt tänkande.

»»» Surfplattor i förskolan [Norran]